Affordable Access

PRIKAZ KNJIGE ORGANIZACIJA I POLITIKA TURIZMA – KULTUROLOŠKO EKOLOGIJSKI I SOCIOGOSPODARSKI ASPEKTI AUTORA PROF. DR. SC. STANKA GEIĆA

Authors
Publisher
University of Dubrovnik
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - 10-Plenkovic.doc "Naše more" 54(3-4)/2007. 169 Mario Plenković* ISSN 0469-6255 (169-170) PRIKAZ KNJIGE ORGANIZACIJA I POLITIKA TURIZMA – KULTUROLOŠKO EKOLOGIJSKI I SOCIOGOSPODARSKI ASPEKTI AUTORA PROF. DR. SC. STANKA GEIĆA Review of the Book by Stanko Geić Ph. D. Titled Organization and Politics of Tourism – Cultural and Ecologic and Socioeconomic Aspects UDK 338.48 Vrsni dugogodišnji turistički praktičar i znanstvenik prof. dr. sc. Stanko Geić ponovno je hrvatsku turističko- -kulturološku javnost i neposrednu praksu ugodno iznenadio vrijednom knjigom Organizacija i politika turizma - kulturološko ekologijski i sociogospodarski aspekti. Taj multidisciplinarni znanstveni rad u nakladi Sveučilišnoga studijskog centra za stručne studije u Splitu, sadržava 520 stranica teksta uz 32 prikaza, 35 tabličnih pregleda i 16 stranica kolor-reprodukcija svjetskih prirodnih i kulturnih lokaliteta pod okriljem UNESCO-a, i odlukom Senata Sveučilišta u Splitu proglašen je visokoškolskim udžbenikom te tiskan uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH. Materija je strukturirana u četiri osnovna dijela: − Teorijski pristup fenomenu turizma i kulturno civilizacijske baštine, − Osnove organizacije i politike turizma te komplementarnih djelatnosti, − Organizacija i politika turizma te forme zaštite i revitalizacije prirodnih i antropogenih resursa odabranih svjetskih destinacija, − Organizacija i međuodnos turizma i kulture u prostornom i sociogospodarskom miljeu oda- branog UNESCO-va lokaliteta. Na kraju autor prilaže opsežan popis literature i izvora, od 370 jedinica, te kao upute za studente popis orijentacijskih pitanja za ispite i vježbe. Knjiga u cijelosti pokriva materiju kolegija Organizacija turizma i Turizam i kulturna baština, koje autor, kao profesor visoke škole u znanstvenom zvanju višega * prof. dr. sc. Mario Plenković, redoviti profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F