Affordable Access

Kratak tumač V. poglavlja "de praeparatione remota ad ministerium praedicationis" uputa S. Congregationis Consistorialis ad 20. Juna 1917.

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Zagreb; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

NASE MORE.indd PRIKAZI I OSVRTI “Naše more” 55(1-2)/2008. 69 Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci izdalo je sve- učilišni udžbenik STANDARDNI P O M O R S KO - KO M U N I K A - CIJSKI IZRAZI MEĐUNARODNE POMORSKE ORGANIZACIJE / IMO STANDARD MARINE CO- MMUNICATION PHRASES (IMO SMCP 2001). STANDARDNI POMORSKO-KOMUNIKACIJSKI IZRAZI Standard Marine Communication Phrases mr. sc. Lia Dragojević Sveučilište u Dubrovniku UDK 811.111’373.46:656.61 SMNV Sporazumijevanje na moru treba biti jednoznačno i nedvosmisleno. U tom je smislu Međunarodna pomorska organizacija (IMO) u publikaciji Standard Marine Navigational Vocabulary (IMO SMNV) 1977. i u dopunjenom izdanju 1985., ujednačila i normirala vokabular i izraze koji se rabe u govornim situacijama na moru. Publikacija je rezultat istraživanja u okviru projekta SEASPEAK, koji je vodio F.W.Weeks. SMCP Da bi se SMNV (Standard Marine Communication Phrases) proširio i osuvremenio, prišlo se iscrpnom proučavanju pomorskih komunikacija na globalnoj razini, pa je od 1997. do 2001. izrađeno nekoliko verzija priručnika SMCP. Nakon probne primjene IMO je 2001. prihvatio i objavio IMO SMCP 2001. u zamjenu za SMNV 1977/1985 (Rezolucija A. 918/22). Prijevod prvoga izdanja SMNV, koje je objavljeno 1979., napravio je ing. Nikša Zrilić. Prijevod trećeg, izmijenjenog izdanja IMO SMNV iz 1985. objavila je ISSN 0469-6255 (69-70) Publikacija sadržava 281 str., format je 17 x 24 cm, meki uvez, izdana je u Rijeci 2006. godine. Urednik izdanja i voditelj projekta prevođenja je prof. dr. Boris Pritchard, redoviti profesor Pomorskog fakulteta u Rijeci, koji je o pomorskomu engleskom jeziku dosad objavio više od 60 znanstvenih radova, u zemlji i inozemstvu. U Uvodu se navodi pregled nastajanja zbira izvornih izraza na engleskom jeziku za govornu komunikaciju na moru i ciljevi njihove uporabe u pomorstvu. Ova vrlo vrijedna publikacija poslužit će u različitim situacijama suvremenomu

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F