Affordable Access

Методичні вказівки до виконання самостійної та курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік 2» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму 6.030509 “Облік і аудит”)

Authors
Publication Date
Keywords
  • План 2014

Abstract

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.М. БЕКЕТОВА “Затверджую” Проректор з інформаційно-іноваційних технологій Пан М.П. “___”_________________2014р. Методичні вказівки до виконання самостійної та курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік 2» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму 6.030509 «Облік і аудит») Харків 2014 Методичні вказівки до виконання самостійної та курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік 2» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму 6.030509 “Облік і аудит”). Укл. Гордієнко Н.І.- Харків, 2013р. – 30с. Укладач: Гордієнко Н.І. Рецензент: Момот Т.В. Рекомендовано кафедрою Обліку і аудиту Протокол № від

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments