Affordable Access

1515, març 30. Sentència. Barcelona

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Sentència d'execució de la sentència de graduació dels creditors del difunt Jaume Pasqual, mercader de Barcelona, per la qual s'assignen 856 ll. 6 s. dels seus béns al jurista Joan Pasqual com a principal creditor i successor d'Elionor, muller del mercader

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.