Affordable Access

Which Form Is Correct "Prvi maj” or “Prvoga maja” (1st May)?

Authors
Publisher
Croatian philological society
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

30 Tako dobiveni lik tuce, -eta sve se vIse nameće ·na račun lika tu,cet, -a. Ako ćemo u književnom jeziku zadržati samo tuce, kao što nagovješćuju naši najnoviji Tječnicj, onda bi bilo dosljedno: na tuceta. Ali dok se naši jezični čistioci u tome ne slože, može nam dobro doći i imenica tucet, a onda pri!oški izraz na tucete. Miroslav Kravar ,.PRVI MAJ« ILI "PRVOGA MAJA,<? O toj temi je u »Vjesniku u srijedu« od 25. travnja Dr. Ivan Brabee napisao čiančić, u kome tvrdi, da je izraz »prvi maj« zgod- niji negoli "prvi maja«. S tim u vezi on iz- nosi svoje poglede na neka jezična pitanja. Ti su njegovi pogledi posve ispravni, i, ra- di raščišćavanja izvjesnih shvaćanja, dobro je, da ih je iznio. Međutim mislim, da on u svojim zaključcima ipak nema pravo, jer je previdio jednu činjenicu. Kod nas postoje narodni nazIvI za mje~ sece, i jedan je mjesec (veljača) ženskoga roda. Ako bismo dakle stali na sta110vište, da je bolje reći »prvi maj« (dotično »prvi svibanj «), kako bismo, analogno tome, rekli za veljaču? Ne možemo ipak reći »prva ve- ljača« (ni nikako drukčije), nego samo »prvi veljače« (dakle s imenom mjeseca u geniti- vu), pa bismo se prema tome morali ravnati i za sve druge mjesece, da ne bude nepo- trebne zbrke. Ondje, gdje se upotrebljavaju samO' inter- nacionalni (latinski) nazivi mjeseci, koji su svi muškoga roda, (na pr. u Srbiji), može se slobodno birati izmedu jedno,g ili drugog na- čina izražavanja, a gdje se upotrebljavaju narodni nazivi, toga izbora ne može biti. Dr. Josip Celar GRMOSCICA, LASCINA, MEDVESCAK. PESCE ICA ILI GRMOŠĆICA, LAŠtINA, MEDVEŠĆAK, PEŠĆENICA? ,.Dobro razlikujem i u izgovoru i u pismu glasove č i č,« piše nam jedan čitalac Jezika, »ali priznajem, da sam u nedoumici, kako treba pisati neka vl~stita imena, koja potječu iz kajkavskog dijalekta. Navodim vam zasad samo imena Grmoščica, Laščina, Medveščak, Pešćenica, koja u Zagrebu najčešće nalazim napisana ovako: Grmoščica, Lašćina, Med- veščak, Peščenica

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments