Affordable Access

Tko je izumio brisače vjetrobranskog stakla?

Authors
Publisher
Society of Plastics and Rubber Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

244-245sveuciliste.indd 244 29(2008)4 polimeri S V E U ^ I L I [ T E U ki{ne dane i kada pada snijeg bilo bi nemogu}e voziti automobil bez brisa~a vje- trobranskog stakla. Uzimamo ih kao ne{to {to se razumije samo po sebi, kao uostalom i toliko toga iz na{e svakodnevice. Pitate li se ikada tko ih je izumio i jesu li uvijek bili takvi kakve ih znamo danas? Prve brisa~e izumila je `ena, poduzetnica Mary Anderson (slika 1) iz Birminghama u saveznoj dr`avi Alabami. Ona je u Birming- hamu imala vlastito poduze}e za gradnju stambenih zgrada i naselja. Devedesete je godine provela u Kaliforniji, u Fresnu, vodila svoj ran~, vinograd i vinariju. Godine 1902. vratila se u Birmingham da bi se skrbila za bolesnu tetu, koja se uselila u njezinu ku}u sa sedamnaest velikih kov~ega i sve ih, neotvorene, dr`ala u svojoj sobi. Tko je izumio brisa~e vjetrobranskog stakla?* Uredila: \ur|ica [PANI^EK * www.voanews.com/croatian/2008-09-29-voaa6.cfm do{la na ideju kako ~istiti prednja stakla iz unutra{njosti vozila i taj je dan izradila nacrt za napravu gumeni brisa~ koji je voza~ mogao, bez izla`enja, pokretati ru~icom na osovini spojenom s brisa~em. Protute`a i mehanizam opruge dr`ali su brisa~ ~vrsto priljubljen uz staklo. Izum Mary Anderson patentiran je 1905. godine i bio je namijenjen tramvajima (slika 2) , jer su automobili u to doba bili jo{ otvo- reni, pa kad je padala ki{a ili snijeg, ostajali bi u gara`i. iritirao voza~e: brisa~i su radili bez prekida. Pravo rje{enje na{ao je 1963. godine Ro- bert Kearns (slika 3), profesor strojarstva na Wayne State University u Detroitu. Nje- gov rad posredno je potaknula nezgoda iz 1953., na dan njegova vjen~anja, kada ga je zalutali ~ep iz boce pjenu{ca pogodio u lijevo oko, zbog ~ega mu je vid oslabio. Voze}i svoj Ford jedne ki{ne ve~eri desetak godina poslije, Kearns je uvidio kako mu jako smeta, posebno za ozlije|eno oko, ne- prekidan rad brisa~a i po~eo je razmi{ljati o ljudskom oku, koje ima vlastiti brisa~, kap

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F