Affordable Access

Tres reflexions per a pensar en la cooperació de la universitat dins la cooperació internacional per al desenvolupament

Authors
Publisher
Universitat de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Tres reflexions per pensar en la cooperació de la universitat dins la cooperació internacional per al desenvolupament Alfonso Dubois* Per sort, els programes de cooperació de les universitats van creixent en nombre i qualitat. Cada cop més, els serveis o els responsables de cooperació estan integrats en I'organigrama institucional, cosa que reve- la una progressiva consciencia de la importancia que té dins del quefer academic. Pero també és cert que aquesta forma de cooperació va néi- xer de forma dispersa, impulsada per persones concretes, les quals van haver de fer ímprobes esforgos per tal que es considerés alguna cosa més que una activitat marginal o de mera bona voluntat. Aquest origen ha marcat la manera com es realitza avui la cooperació universitaria, la qual encara no ha trobat el reconeixement suficient en l'Administració ni en la mateixa institució. Aquesta reflexió pretén oferir alguns punts per avangar en el procés de dotar la cooperació universitaria del pes i de la coherencia que alguns pensem que pot i ha d'assolir. Des de tres angles, que espero que resultin integrats, sorgeixen aquel les qüestions que considero centrals per confi- gurar una cooperació universitaria amb sentit i ambiciosa. Desenvolupament i cooperació internacional Un punt de partida basic per plantejar la cooperació universitaria és entendre-Ia com a part integral de la cooperació al desenvolupament. Si no, es corre el perill de presentar I'educació com una funció separada 0, Alfonso Dubois Miyoga és professor d'Economia Aplicada a la Universitat del País Basc (UPV/EHU), Instituto Universitario de HEGOA, Facultad de CC.EE. y Empresariales de Bilbao. Especialista en temes de cooperació internacional i avaluador de projectes en aquest ámbit. Adre<;:a professional: Avda. Lehendakari Aguirre, 83. 48015 Bilbao. Tel.: 94601 3794 Fax: 94 476 26 53. Adre<;:a electr6nica: [email protected] 37 ~ 3 "C UI Q. m Q. 1: (") m (") ~o: 1\) w .....

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments