Affordable Access

Sobre el procés de patoisització

Authors
Publisher
Treballs de sociolingüística catalana
Publication Date
Source
Legacy
Disciplines
  • Linguistics
  • Political Science
  • Social Sciences

Abstract

LA NORMALITZACIC) DEL CATALA MODERN Francesc VALLVERDV La noció de aplanificacio lingüísticas (language planning), elaborada per la sociolingiiistica nord-americana, és insuficient si es vol aplicar a certes situacions esdevingudes a Europa durant els segles XIX i XX, ja que sobreestima l'aspecte polític oficial. Es veritat que aquesta restricció ha estat a vegades denunciada: tot i que no ho diu explícitament, Joshua A. Fishman, en el seu llibre Language and Nationalism, ha intentat d'am- pliar la noció de language planning en un sentit menys alegalista)), mCs profund, de procés sociocultural (Fishman 1973, XIII). Hi ha, encara, un altre terme que fa referencia al veritable nucli d'aquest procés sociocul- tural: és el terme de staizdardization, el qual, a parer meu, té el mkrit d'evitar la connotació ccoficialitzant)) de langtiage planning. Ara: el terme més comprensiu és potser el de ~~normalització~~. Lluís V. Aracil ha escrit a propbsit d'aixb: #La normalisation montre comment les deux fonctions linguistiques fondanzentals -la conscience et le contuble- operent concomitamment et compldmentairement. Par conséquent, une veritable normalisation ne- saurait jamais se borner aux aspects 'purement' linguistiques. Elle doit envisager en m&me temps beaucoup de facte~irs ddciddment 'sociaux', voire essentiellement politiques. Ce qu'il faut en tout cas c'est assurer un dqui- libre dans le cercle fonctionnel --car i1 serait trop bizarre de s'attendre d ce qu'une langue 'vivante' puisse accomplir la pldnitude de ses fonc- tions sociales et culturelles tandis qu'elle n'est pas munie de l'intkgritk des fonctions linguistiques indispensables, ou qu'elle en est privde coacti- vement. L'action est voude d l'insuccls, h moins qu'elle avance simulta- ndment sur un double front: linguistico-culturel (ddveloppement des fonc- tions socio-culturelles de la langue) et socio-politique (rdorganisation des fonctions linguistiques de la sociétd).)) (Aracil 1965, 11.) Aquest ((doble

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments