Affordable Access

Crkva i svijet

Authors
Publisher
Christian Academic Circle (CRAC)
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

422 Stjepan Tomić [email protected] Crkva i svijet Tekst »Crkva i svijet«1 privukao mi je pozornost zbog izrazito razvijenog senzibiliteta za suvremenost, napose od međunaslova »razočaranja svijeta« pa do kraja, jer su iznesene ideje poticajne i naprosto zahtijevaju angažman čita- telja. Riječi na neki specifični način logično slijede jedna za drugom, ili jedna iz druge, pa je, sve se čini, tekst pisan iz najdubljih dubina duše. Sve dok se tekst bavio sučeljavanjem sa suvremenošću, ili bolje rečeno: pokušavanjem da se kršćanstvo inkulturira i u postmoderni način mišljenja, osjećala se nadah- nutost Muzama, no kad se prešlo na neke, ponajviše povijesne, prosudbe, čini se, da su Muze otišle na kraći odmor. Najprije riječ-dvije o nekim takvim, po mom mišljenju, neopreznim zaključ- cima. Držim da se o Syllabusu može i drugačije suditi. Naime, u njemu nigdje nisam pronašao da je papa Pio IX. ikome negirao pravo na samostalnost ili autonomiju mišljenja, ali jest negirao pokušaje antiteista da zapovijedaju i propisuju Crkvi kako će ona razmišljati o sebi i rješavati svoje probleme, tj. papa je Syllabusom branio pravo Crkve, dakle svih nas, da ona sama o sebi prosuđuje kako hoće. Možda sam krivo shvatio papin istup kad sam ga, gleda- jući malo širi kontekst, razumio kao jednu od najsnažnijih obrana čovjekova i općeljudskoga prava na slobodu mišljenja u situaciji kad se sa svih strana napadalo na kršćanstvo i gotovo sveopće javne prisile, pa čak i očekivanja da se prihvati opće, tzv. napredno mišljenje (u ona vremena nisu ga još nazivali postmodernim). Papin istup, nadalje, može se promatrati i u kontekstu ono- ga što Isus kaže svojoj braći: Vas svijet ne može mrziti, ali mene mrzi jer ja svjedočim protiv njega: da su mu djela opaka! (Iv 7,7). Stoga je bilo potpuno očekivano to što su antiteisti papin istup shvatili kao svoju osudu odnosno zabranu samostalnosti razmišljanja jer su postojanje bilo kakvog drugačijeg 1 Usp. J. BRNČIĆ, Crkva i svijet, Nova prisutnost 8 (

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments