Affordable Access

Kras (Kraš) - Krš – Karst

Authors
Publisher
Croatian philological society
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

_1((_~@.14-- ČASOPIS ZA KULTURU HRVATSKOGA KNJiŽEVNOG JEZIKA IZDAJE HRVATSKO FILOLOŠKO DRUŠTVO ZAGREB, TRAVANJ 1957. KRAS (KRAŠ) - KRŠ - KAR T Pavle Rogić GOmSTE v. Područje Krasa ili Krša u našoj državi golemo je, i njegovo pošumlji- vanje pripada među najvažnija naša ne samo nacionalno-ekonomska, nego i socijalna i kulturna pitanja. Složenost tih problema tako je raznovrsna i njihovo rješenje skopčano s tolikim naporima i troškovima, da ih može riješiti samo država kao cjelina, a u tom rješavanju moraju aktivno sudje- lovati i lokalni mjesni odbori, i pojedinci, i najviše naučne ustanove, a država kao zakonodavac i najviši organizator ima da usmjeri sve te napore u jednom pravcu. Svijesna toga Jugoslavenska akademija u Zagrebu osnovala je Stručni savjet za istraživanje Krša, koji sada pokreće stručni časopis, II kojem će naši priznati stručnjaci teoretski i praktički raspravljati o složenoj problematici Krša. U našoj javnosti počelo se o pošumljivanju Krša pisati tek u drugoj polovini prošloga stoljeća, kad je Vojna granica bila razvojačena i njeno područje došlo pod Civilnu upravu. Tako je g. 1876. štampana u Zagrebu na njemačkom jeziku opsežna studija ili bolje omašna knjiga: ]. Wessely, Das Karstgebiet Milihir-Kroatiens, s paralelnim hrvatskim prijevodom, što ga je priredio Ivan Trnski. Od toga vremena do danas pisano je dosta o Kršu u službenim izvještajima i u mnogobrojnim člancima u našoj dnevnoj i periodičkoj štampi. O samom imenu, kako treba zvati taj specifičan reljef i specifičnu hidrografiju. koji su vezani za vapneničke terene, javila su se tri naziva ili varijante: Kras (Kraš), Krš i Karst. Između naših stručnjaka geografa i geologa dolazilo je u prošlosti i do oštrih polemika o ispravnosti pojedinog od tih naziva, pa kako se sada pokreće stručni časopis, potrebno je već zbog imena samoga časopisa , da se o tome joY jedamput povede 98 razgovor ne samo među tručnjacima geografima i geolozima. e o tom pitanju čuje i riječ filologa. Čit

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F