Affordable Access

ПРИМЕНЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «SINSYS - ХНАГХ» ПРИ СИНТЕЗЕ СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ

Authors
Publisher
К.: Техніка
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Выпуск 88. Серия: Технические науки

Abstract

sb-88техн Научно-технический сборник №88 322 1) наявність інтегрованого контролеру пам’яті у центральному проце- сорі; 2) наявність інтегрованої графічної карти до материнської плати; 3) використання двох однакових планок пам’яті типу DDR2 800MHz; 4) застосування енергозберігаючої технології AMD Cool'n'Quiet Tech- nology на ПК; 5) використання корпусів з системою активного охолодження ком- понентів ПК та компонентів блоку живлення типорозміром від 120 мм. 1.Загальні характеристики мікропроцесорів Intel® [Електронний ресурс] // http://processorfinder.intel.com. 2.Загальні характеристики мікропроцесорів AMD Athlon™ [Електронний ресурс] // http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUResult.aspx. 3.Далека В.Х., Личов Д.О. Визначення вимог до локально-обчислювальних мереж підприємств електротранспорту // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Вип.5. – К.: НТУ, 2008. – С.87-90. Отримано 28.09.2009 УДК 004.451.1 : 681.3 С.М.ЕСАУЛОВ, канд. техн. наук, А.Д.ХРАМЦОВ, Н.П.ЛУКАШОВА Харьковская национальная академия городского хозяйства ПРИМЕНЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «SINSYS - ХНАГХ» ПРИ СИНТЕЗЕ СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ Рассматриваются вопросы синтеза средств автоматизации с помощью компьютера и современных программных продуктов. На примере оригинальной программы SinSys иллюстрируются возможности изучения компонентов систем автоматики, подготовки действующих макетов и реального автоматизированного оборудования для объектов коммунального хозяйства. Розглядаються питання синтезу засобів автоматизації за допомогою комп'ютера і сучасних програмних продуктів. На прикладі оригінальної програми SinSys ілюструють- ся можливості вивчення компонентів систем автоматики, підготовки макетів, що діють, і реального автоматизованого устаткування для об'єктів комунального господарства. Work is devoted the question of synthesis of facilities of automation by a computer and modern software products. On the orig

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments