Affordable Access

Performance-onderzoek van een procescomputersysteem

Authors
Publisher
Technische Hogeschool Eindhoven
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Technische Hogeschool Eindhoven Afdeling der Elektrotechniek Groep Meten en Regelen. TECHNISCH2 r.OGESCHOOL, [;i:C' LN STU: ". ..: ~ :::,-;-: ::::EI{ ELU~. ~,:;;L':'; ;:~::.:]< ,_.,,"' AFSTUDEERVERSLAG Performance-onderzoek van een procescomputersysteem door Peter Maas Afstudeerhoogleraar:professor F.J. Kylstra Met dank aan de bij dit onderzoek betrokken medewerkers van de afdelingen PDa en MSE van het Koninklijke/Shell-Laboratorium, Amsterdam, en aan Shell Nederland Informatieverwerking (SNI), welke een groot aandeel hebben gehad bij het tot standkomen van het in dit rapport beschreven onderzoek. - 2 - SAMENVATTING In 1967 werd in de afdeling PD~ van het Koninklijke/Shell- Laboratorium, Amsterdam een procescomputersysteem geinstalleerd geba~ seerd op een CDC-1700 computer. Dit Data-Collecting-System (DCS) ver- zamelt en verwerkt procesgegevens van plants (temperaturen, gasstromen, etc.) en signaleert overschrijdingen van de vastgestelde grenzen van de gemeten variabelen. I.v.m. uitbreidingen van het systeem wil men weten hoeveel ruimte er nog is voor het verhogen van de belasting van het systeem. M.b.v. hardware- en software-monitors z~Jn gegevens over een aantal systeemparameters verzameld, zoals bezettingsgraden en ser- vicetijden van CPU en enkele I/O-devices, met als doel inzicht te ver- krijgen in de performance van het DCS. Vervolgens is m.b.v. analytische modellen en simulatiemodellen onder- zocht wat de invloed op de performance van het systeem is van: - het vergroten van het aantal plants - het veranderen van de software-organisatie van een aantal programma's. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt het begrip performance gedefinieerd. Bovendien wordt de benodigde bestaande theo- rie voor het opstellen van modellen van computersystemen beschre~en en uitgebreid. - 3 - INHOUDSOPGAVE ~. I. INLEIDING II. GRONDBEGRIPPEN 1. Inleiding 4 5 5 29 30 2. Verband tussen looptijd en doorzet 8 2.1 Invloed van de software-struktuur 9 2.2 Invloed va

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments