Affordable Access

Podravina - časopis za multidisciplinarna istraživanja, vol. I., br. 1, Hrvatski zemljopis, Koprivnica 2002., 1-208 str.

Authors
Publisher
Society for Croatian Economic and Environmental History
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

EKONOMSKA I EKOHISTORIJA Volumen 1, Broj 1, str. 181 - 205 Ekonomska i ekohistorija 19� PRIKAZI KNJIGA o tome kako su zapadni putnici percipirali rudarenje srebra u Bosni, Srbiji i dijelovima Grčke u 15. stoljeću. Posljednji znanstveni rad u ovome zborniku, članak Hrvoja Petrića “Odnos čovjeka i okoliša na Višegraničju; Torčanska Podravina tijekom druge polovice XVIII. stoljeća”, bavi se odnosom čovjeka i okoliša na području višegraničja uz rijeku Dravu. Daniel Patafta PODRAVINA - časopis za multidisciplinarna istraživanja, vol. I., br. 1, Hrvatski zemljopis, Koprivnica 2002., 1-208 str. Časopis “Podravina” počeo je izlaziti 2002. godine, preciznije njegov prvi broj izašao je u veljači 2002. godine. To je u pravom smislu časopis koji je u najvećoj mjeri ekohistorijski orijentiran. U samome nazivu “Podravine” piše da je “časopis za multidisciplinarna istraživanja” zamišljen kao časopis “širokog spektra” koji bi “poticao i afirmirao multidisciplinarna istraživanja iz mnogih znanstvenih područja”. Članci koji se objavljuju u “Podravini” uglavnom pokrivaju istraživanja s područja ekonomije, ekologije, demografije, povijesnih znanosti, geografije, arheologije i slično, s time da je otvoren i za objavljivanje članaka s područja drugih društvenih znanosti, kao i tehničkih, medicinskih i tehnoloških znanosti. Na kraju svakog broja časopisa nalaze se prikazi novih knjiga i časopisa vezanih uz područje Podravine i njezina bližeg susjedstva. Prvi rad izvorni je znanstveni članak dr. Dragutina Feletara “Promjene u prostornom rasporedu naseljenosti Koprivničko-križevačke županije - s osobitim osvrtom na razdoblje od 1991. do 2001. godine”. Autor u njemu analizira razvoj i kretanje stanovništava u naseljima Koprivničko-križevačke županije prema popisima stanovništva od 1948. do 2001. godine s posebnim naglaskom na posljednjem desetljeću. Sljedeći rad “Partnerships, networks, alliances - New strategic opportunities for croatian fir

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F