Affordable Access

Download Read

Reconstructing past seawater pH from boron isotopes in carbonates

Authors
Publisher
Contributions to science

Abstract

Des de la revolució industrial, la concentració de CO2 a l'atmosfera ha augmentat de manera molt significativa, amb el consegüent augment de l'efecte d'hivernacle, molt relacionat amb l'actual escalfament global. Per sort, la Terra disposa d'una sèrie de reservoris, sobretot els oceans, que atrapen una quantitat significativa d'aquest excés de CO2. No obstant això, com a resultat de l'absorció marina de CO2, les aigües s'estan acidificant progressivament i comprometran, potser de manera devastadora, el desenvolupament d'organismes marins, sobretot d'aquells que construeixen un esquelet de carbonat (coralls, musclos, cloïsses, etc.). Per entendre l‘abast d'aquest problema, és molt important conèixer com ha variat el pH al llarg del temps, sobretot durant aquells períodes de què no disposem de dades instrumentals, les quals es limiten a la darrera dècada. Amb aquesta finalitat, disposem d'un indicador indirecte o proxy, la composició isotòpica de bor en carbonats fòssils biogènics, que ens permet reconstruir la variació del pH marí al llarg del temps. En aquesta revisió expliquem els fonaments d'aquest proxy, mostrem els calibratges que s'han fet fins al moment, comentem breument els requeriments analítics per a la mesura dels isòtops de bor i exposem els resultats que s'han obtingut fins ara.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments