Affordable Access

A holland nyelvű irodalom rendhagyó története: szó és kép = An Alternative Literary History of the Low Countries: Word and Image

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Pf West Germanic / Nyugati Germán Nyelvek (Német
  • Holland
  • Fríz
  • Afrikansz
  • Jiddis)

Abstract

A kutatás eredménye egy holland nyelven megírt holland és flamand modern irodalomtörténet, a romantikától a posztmodernig. Ez az irodalomtörténet nem-holland anyanyelvűeknek íródott, az ő speciális igényeiknek megfelelően. Az egyes fejezetek tartalmaznak egy rövid történelmi áttekintést, az adott korszak holland illetve flamand irodalomtörténeti összefoglalását, egy irodalomkritikai módszer rövid bemutatását, végül egy reprezentatívnak tartott mű elemzését az adott irodalomkritikai módszerrel. Minden fejezetet feladatsor és megoldási kulcs zár. A tankönyvben az elemzett szövegek - amennyiben terjedelmük megengedi - függelékként megtalálhatók. Fontos eredménye a könyvnek, hogy a holland és a flamand irodalom megfelelő arányban szerepel benne. | The result of the research is a history of Dutch and Flemish literature of the modern age, from the Romantic to the Postmodern age written in Dutch. This book was written for people whose mother tongue is not Dutch, according to their specific needs. Each chapter contains a short historical overview of the period, then a summary of the Dutch and Flemish literary history, the short introduction to modern critical methods and finally an analysis of a representative literary work with the critical method in case. Important result is that the book gives a good balance between Dutch and Flemish literature.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments