Affordable Access

Projektet Byen, Vejen og Landskabet:analyser af pendling og byudvikling

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Gis-Baserede KortlæGninger
  • Motorvejsnet
  • Pendling
  • Byudvikling

Abstract

Forskningsprojektet: Byen, Vejen og Landskabet er et samarbejdsprojekt mellem Aalborg Universitet, Vejdirektoratet og Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole, 50% er sponsoreret af Fonden Real Dania. Forskningsprojektet afvikles i tre faser, hvor der fokuseres på byudvikling langs motorvejen, landskabet, de rumlige/oplevelsesmæssige sammenhænge mellem vej og landskab og slutteligt visioner for fremtidige motorvejsstrækningers samspil med byudvikling og landskab i motorvejskorridorer. I dette paper præsenteres en række foreløbige resultater fra projektets første fase. I denne fase kortlægges byudviklingen langs motorvejsnettet gennem de sidste 20 år sammen med ændringer i pendlingsmønstrene i perioden. Det overordnede spørgsmål er i hvilken grad, motorvejene præger byudviklingen og tiltrækker virksomheder og arbejdspladser, med en ny type af bydannelse som resultat. De metoder, der anvendes i projektet, er GIS-baserede kortlægninger, interviews med virksomheder, samt på sigt kvantitative analyser, der tænkes gennemført inden for projektet.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments