Affordable Access

Servir a la ciutat dels canonges: patrons i criats a l'Oriola de la Restauració (1876)

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Article 03 SERVIR A LA CIUTAT DELS CANONGES: PATRONS I CRIATS EN L'ORIOLA DE LA RESTAURACIÓ (1876) Jesús MiLLÀN Universitat de València Per a Antònia 1. UN CONTRAMODEL PROVINCIÀ DE LA CIUTAT BURGESA? El monover Azorín, en retratar a principis del segle xx la ciutat d'Oriola va triar, amb el seu acostumat estil lapidari, la imatge d'una decadència obsoleta, d'un esplendor pansit, que tant d'èxit tindria temps a venir. El Segura passava «entre dos ringlas de viejas casas» i els carrers, que havia admirat l'il·lustrat valencià Cavanilles un segle abans, a més de semblar-li estrets i bruts, alineaven «vetustos caserones» i convents de tota mena. El formigueig humà que hi veié José Martínez Ruiz es composava, a mitges, per un clergat nombrós i confiat, segur de xafar terreny propi, i per im ampli estol de seguidors seus. «Van y vienen por las calles», escrigué Azorín, «clérigos con la sotana recogida en la espal- da, frailes, monjas, mandaderos de conventos con pequeflos cajones y cestas, mozos vestides de negro y afeitados».' Pocs elements podien haver transmès, llavors, una imatge a contracorrent de l'autèntica vida urbana amb més força que aquesta evocació dels criats per part del literat de Monòver. En el moment d'escriure les seues planes sobre Oriola, encara dins del llarg segle xix que acabà amb la I Guerra Mundial, tenia vigència un dels principis constitutius de l'estructura social: el món de la burgesia era impensable sense una àmplia mobilització de criats. L'abundància de tasques domèstiques i el seu caràcter feixuc, la idealitzada limitació de les ' José MARTINEZ RUIZ «Azorín», Antonio Azorín (edició a càrrec de E. INMAN FOX), Castalia, Madrid, 1992, p. 150- 151. Z,ai?e//a, 15 (2002), 37-47 37 Jesús MiLLÀN ^ Gunilla-Friederike BUDDE, «La criada» en Ute FREVERT i Heinz-Gerhard HAUPT (eds.). El hombre del siglo XIX, Alianza, Madrid, 2001, p. 185-214. ' Josep V. GONZALVEZ AX-ONSO, Elche, 1854-1868. Demografia, Sociedad y régime

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments