Affordable Access

Índex de les col·laboracions de Gaziel a la premsa fins a 1938

Authors
Publisher
Llengua i literatura
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

untitled MANUEL LLANAS ÍNDEX DE LES COL·LABORACIONS DE GAZIEL A LA PREMSA FINS A 1938 Presidit per un propòsit d’exhaustivitat, el present índex es divi- deix en dos blocs a fi de facilitar-ne la consulta. En el primer es re- cullen poemes, proses literàries i traduccions; en el segon, articles i reportatges, és a dir, els gèneres més pròpiament periodístics. He ne- gligit d’afegir-hi les escasses col·laboracions posteriors a 1938 perquè, ja sigui en textos autònoms o bé formant part d’escrits més extensos, es troben dins l’obra catalana completa de l’escriptor, on són de fàcil accés. POEMES, PROSES LITERÀRIES I TRADUCCIONS 1. Les publicacions les he ordenades cronològicament atenent la data de les col·laboracions. Al costat del nom de cada publicació hi fi- gura, entre parèntesis, el nombre total de col·laboracions. 2. Si no s’indica una altra localitat, les publicacions són totes de Barcelona. 3. Dins de cada col·laboració s’especifica, tot seguit del títol, la in- dicació de si es tracta d’un poema [P] o d’una prosa literària [PL]. «GENT NOVA» (Badalona) (2) Agustí Calvet. Al poble català [P], 69 (15-III-1903), p. 5. Agustí Calvet. La mort de l’hermità [P], 80 (31-V-1903), ps. 6-7. «CATALUNYA ARTÍSTICA» (6) Agustí Calvet. La pastoreta [P], 12 (29-IX-1904), ps. 194-195. Agustí Calvet. «Sas veas» [PL], 23 (15-XII-1904), ps. 372-375. Agustí Calvet. El pobre apotecari [PL], 27 (26-I-1905), ps. 62-63 i 66. Llengua & Literatura, 12. 2001 Agustí Calvet. En Badó. Història d’un visionari [PL], 31 (23-II- 1905), ps. 123-126. Agustí Calvet. En Badó. (Continuació) [PL], 32 (2-III-1905), ps. 139-141. Agustí Calvet. En Badó. (Acabament) [PL], 33 (9-III-1905), ps. 154-156. «CU-CUT!» (3) Agustí Calvet. Capvespre [P], Calendari per a 1905, p. 24. Agustí Calvet. A una bona Noya [P], Calendari per a 1907, p. 29. Agustí Calvet. El gall [P], Calendari per a 1908, p. 79. «GARBA» (1) Agustí Calvet. L’oració de la cegueta [P], 9 (20-I-1906). «IL·LUSTRACIÓ CATALANA» (1) Agustí Calvet.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments