Affordable Access

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи студентів з дисципліни «Прийняття рішень»для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спец. 7.18010013 – «Управління проектами»

Authors
Publication Date
Keywords
  • План 2013

Abstract

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО освіти І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.18010013 - «Управління проектами») Харків – ХНАМГ – 2013 � Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи студентів з дисципліни «Прийняття рішень» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спец. 7.18010013 – «Управління проектами») / Укл.: Сухонос М.К. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 36 с. Укладач: Сухонос М.К. Методичні вказівки укладено згідно з програмою та робочою програмою навчальної дисципліни «Прийняття рішень» ( для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спец. 7.18010013 – «Управління проектами») та побудовані за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Рецензент: к.е.н., доц. Г.В.Висоцька Рекомендовано кафедрою управління проектами в міському господарстві і будівництві, протокол № 1 від 28 серпня 2011 р. © Сухонос М.К. ХНАМГ, 2013 �PAGE � �PAGE �2�

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.