Affordable Access

Clarity standarderne

Authors
Publisher
Forlaget Thomson A/S
Publication Date

Abstract

Nærværende artikel præsenterer de væsentligste nyheder i clarity standarderne, der træder i kraft samlet formentlig for revision af regnskaber, der slutter 15.12. 2010 eller senere. <br/>Først præsenteres clarity standarderne overordnet. <br/>Efterfølgende behandles en række af de centrale nyskabelser, som revisorer skal være opmærksomme på. Underpunkterne er her: <br/>• revisors rapportering til ledelsen, herunder den eneste nye standard i projektet, RS 265 om rapportering af mangler i intern kontrol, og hertil lidt om den ajourførte RS 260, <br/>• den kendte revisionsprocesstruktur fra RS 315 og RS 330 som skabelon for samtlige RS om revisionens udførelse, <br/>• særlige forhold om væsentlighed, herunder særligt ved analyse efter RS 450 af fundne fejlinformationer, <br/>• revision af skøn og herunder skøn til dagsværdi (sammenskrivning af RS 540 og RS 545), <br/>• den øgede fokus på besvigelser, <br/>• anvendelse af andres arbejde, <br/>• nyskabelser vedrørende revisionserklæringer, og endelig <br/>• en pointering af, at den samlede RS regulering på en række punkter kan karakteriseres som en ”kludetæpperegulering”. <br/> <br/>Herefter redegøres der for de danske tilføjelser til standardsystemet fremover, hvor kursivtilføjelser vil udgå, og hvor de danske særlige standarders skæbne skal afgøres. <br/>Endelig inddrages et afsnit om særlige erklæringsopgaver om intern kontrol efter ISAE 3402, der endnu ikke er oversat og udsendt af REVU, men som er et naturligt appendiks til clarity standarderne, idet RS 402 refererer til den enkelte brugerrevisors anvendelse af erklæringer efter ISAE 3402. <br/> <br/>Artiklen afsluttes med et udblik til særligt relevante igangværende ISA projekter i og implementerings-værktøjer fra IAASB, samt overvejelser om omkostninger ved og alternativer til revision. <br/>

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments