Affordable Access

TOHUM İÇİN YONCA YETİŞTİRİCİLİĞİ

Authors
Publisher
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Agriculture
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ÖZETMemleketimizde yonca ziraatının önemi· gittikçe artmaeyliminde olmasına rağmen, bugünün çiftçisi bu bitkinin tohumunubulmakta zorluklarla karşılaşmaktadır. Halbukimemleketimiz ekolojik özellikleri nedeniyle yonca tohum yetiştiriciliğineçok müsaittir. Türkiye'de genellikle yonca otiçin ekilmekte ve zıaman zaman da ;tohuma·bırakılnuıktadır. Budurum ise verim ye tohum kalitesinin düşi1klüğüne sebep ol·maktadır. Her bitkinin yem ve tohum üretimi için y(!)tiştiri·minde özel istekleri olması pek tabiidir. Bu nedenle bu maka·lede tohum. üretimi maksadı ile yoncalıkların tesisinde ve yoncayetiştiriciliğinde dikkate alınması geteken en önemli husus·lar değişik araşttrıcılarm verilerine göre· incelenmiştit.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F