Affordable Access

Textil- och klädesindustrin i EU - geografisk koncentration och produktionsfragmentering

Authors
Publisher
Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
 • Geografisk Koncentration
 • Textil- Och Klädesindustri
 • Produktionsfragmentering
 • Specialisering
 • Economics
 • Econometrics
 • Economic Theory
 • Economic Systems
 • Economic Policy
 • Nationalekonomi
 • Ekonometri
 • Ekonomisk Teori
 • Ekonomiska System
 • Ekonomisk Politik
 • Business And Economics

Abstract

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det har skett en förändring av den geografiska koncentrationen av textil- och klädesindustrin och dess olika sektorer i EU mellan 1992 och 2001 och om produktionen är fragmenterad, d.v.s. om de olika sektorerna inom textil- och klädesindustrin är koncentrerade till skilda länder. Många studier har gjorts för att undersöka den geografiska koncentrationen av textil- och klädesindustrin som helhet, men denna uppsats gör undersökningen på en mer disaggregerad nivå. Industribaserad gini, (koncentrations-graden) och Balassa-index, (specialiseringskvoten), har beräknats för industrigrenarna inom textil- och klädesindustrin och som mått på internationell produktionsfragmentering har intra-produkthandel tagits fram för länderna i undersökningen. Slutsatsen är att den geografiska koncentrationen för de olika sektorerna och textil- och klädesindustrin som helhet har ökat endast obetydligt, men att det finns relativt stora skillnader mellan de olika industrisektorerna. Produktionen verkar dock vara internationellt fragmenterad, d.v.s. de olika sektorerna verkar vara koncentrerade till skilda länder.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F