Affordable Access

Bytový dům Slezská Ostrava / Apartment House Slezská Ostrava

Authors
  • Hořák, Ondřej
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

HOŘÁK, O.: Bytový dům Slezská Ostrava, Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury 226, 2021, 43 s, vedoucí bakalářské: práce Ing. arch. Igor Krčmář. Předmětem bakalářské práce je návrh bytového domu s kavárnou, který se nachází v Ostravě, na katastrálním území Slezské Ostravy a vypracovaní projektové dokumentaci pro provádění stavby. Návrh navazuje na studii předem zpracovaného projektu z předmětu Ateliérová tvorba I., výkresová dokumentace vychází z předmětu Ateliérová tvorba Va.. Bytový dům Slezská Ostrava je víceúčelový, tří podlažní dům, ve kterém se nachází kavárna a pět bytů. / Hořák, O.: Apartment House Slezská Ostrava, Bachelor thesis. Ostrava: VŠB – Technicial university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture 226, 2021, 43 p, supervisor of the bachelor thesis: Ing, Arch, Igor Krčmář. The subject of the bachelor thesis is a design of an apartment building with café, which is located in Ostrava, on the cadastral territory of Slezská Ostrava, and the preparation of project documentation for the construction. The design follows the study of a preprocessed project from the subject Atelier Creation I. the project documentation is based on the subject Atelier Creation Va. The apartment house Slezská Ostrava is multi-purpose, three-storey building vith a café and five aparments. / 226 - Katedra architektury / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times