Affordable Access

Podnikatelský plán ve vybraném předmětu podnikání / Business plan for selected prospectus

Authors
  • Havlíčková, Klára
Publication Date
Jan 01, 2008
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 17/11/2008 / Jedním z významných předpokladů dosažení prosperity a úspěšného rozvoje podniku v náročných podmínkách tržní ekonomiky je promyšlená rozvojová strategie podniku, příprava a realizace projektů, kterými podnik uskutečňuje tuto strategii. Projekty, resp. podnikatelské záměry či plány, které z nich vyplývají představují důležitý podkladový materiál, který by měl přesvědčit potenciální investory (banky aj.) o výhodnosti projektu a tím je přimět k poskytnutí kapitálu na jeho financování. Hlavní náplní práce je vytvoření podnikatelského záměru, podle kterého může být založen vlastní, fungující podnikatelský subjekt. V první části práce jsou rozvedeny teoretické předpoklady pro zpracování záměru. Druhá část je již samotný modelový podnikatelský záměr včetně ekonomických propočtů. / Prezenční / 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení

Report this publication

Statistics

Seen <100 times