Affordable Access

Rekonstrukce budovy s cílem snížení energetické náročnosti / Building Reconstruction due to Energy Consumption Reduction

Authors
  • Popiolek, Robin
Publication Date
Jan 01, 2013
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 26/06/2013 / Tato práce se zabývá rekonstrukcí rodinného domu za účelem hospodárnějšího využití energií a snížení finanční náročnosti. Úvodní část je zaměřena na problematiku tepelných ztrát, teorie výpočtu a úsporná opatření. Dále tato práce zahrnuje popis a charakteristiku tepelných izolací. Následuje výpočet tepelných ztrát celého objektu a měrné spotřeby tepla pro udržení konstantní teploty. Druhá polovina práce je věnovaná možným návrhům energetických úsporných opatření včetně zavedení ohřevu užitkové vody za pomocí solárního systému. Poté je je opět vypočtena tepelná ztráta s již zavedenou izolací. Závěr práce je věnován ekonomickému zhodnocení celého projektu a vystavení energetického štítku budovy. / This bachelor work deals with the reconstruction of the family house for economical use of energy and reduction of the financial cost. The first part is focused on the problems of heat loss, theory of computation and austerity measures. Further the bachelor work includes a description of the characteristics of heat insulation. The following is the calculation of the heat loss of the building and the specific consumption of heat to maintain a constant temperature. The second half is devoted to the possible proposals for energy saving measures including the introduction of domestic hot water using solar system. Then the heat loss is again calculated with already established insulation. The conclusion is devoted to the economic assessment of the project and exposure of the label buildings. / 361 - Katedra energetiky / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times