Affordable Access

Branje doma: raziskovanje bralnih navad po metodi individualnih intervjujev

Authors
  • Sabotič, Klara
Publication Date
Jan 17, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Dom je kraj, kjer večina bralcev največkrat bere. Bralne navade ljudi pa med drugim razkrivajo, kje vse v domovih se najde prostor za knjige in branje, kako se branje vpleta v domače vsakdanje življenje in prepleta z ostalimi medijskimi praksami. Branje je dejavnost, o kateri praviloma ne razmišljamo kot o telesni in s fizičnim okoljem zaznamovani praksi, a sodobne študije kažejo na pomen različnih položajev telesa pri branju, na preference glede značilnosti prostora branja, vremena, razpoloženja itd. V desetih intervjujih in dnevnikih branja sem raziskovala dejavnike, ki so pri obravnavi branja praviloma zapostavljeni (čas, prostor, drža, okoliščine, prisotnost ljudi itd.), in preverjala, kolikšno vlogo hote ali nehote igrajo v posameznikovih bralnih navadah. Pridobljeni rezultati raziskave prikažejo vključenost branja v domači vsakdan, individualne bralne prakse in navade ter povezave načinov branja z vrsto, nosilcem in prostorom. Ugotovila sem, da intervjuvanci radi berejo leže doma, sami v svojih sobah, med branjem sta jim pomembna udobje in mir, za načrtovanje branja uporabljajo sodobna orodja (npr. Goodreads), o knjigah se redkeje pogovarjajo z drugimi, njihov življenjski slog pa se odraža tudi pri bralnih navadah.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times