Affordable Access

Brandstofverbruik in teeltsystemen met kerende en niet-kerende grondbewerking : verslag van metingen op zandgrond op proefboerderij Unifarm

Authors
  • Vermeulen, G.D.
  • Nieuwenhuizen, A.T.
  • Verwijs, B.R.
Publication Date
Jan 01, 2013
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Een vaak gehoorde bewering is dat het energiegebruik bij niet-kerende grondbewerking (NKG) lager is dan bij ploegen. Het voorliggende onderzoek had tot doel om deze bewering te staven. Lastig daarbij is dat NKG in Nederland nog ongebruikelijk is, behalve bij de stuivende löss gronden in Zuid-Limburg. Daar is het een verplichte handeling om erosie te voorkomen. Een andere moeilijkheid is, dat de beide vormen niet naast elkaar bestaan in de bedrijfsvoering.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times