Affordable Access

Bolnica Ajdovec v Kočevskem rogu in njen kirurg dr. Lindsay Rogers

Authors
  • Štangelj, Blaž
Publication Date
Sep 12, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Magistrsko delo opisuje delovanje bolnice Ajdovec in njenega kirurga dr. Lindsay Rogersa. Temelji predvsem na neobjavljenih arhivskih virih, ki se dopolnjujejo s spominskimi viri. Bolnica Ajdovec je bila ena od skritih postojank Slovenske centralne vojno partizanske bolnice (SCVPB), ki je delovala v Kočevskem rogu. Bolnico je vodil zavezniški kirurg dr. Lindsay Rogers z Nove Zelandije. Deloval je tudi v nekaterih ostalih partizanskih bolnicah v Kočevskem rogu, kjer je predvsem opravljal kirurško službo. Bolnica Ajdovec je imela več lesenih objektov in je delovala med avgustom 1944 in začetkom marca 1945. V njej se je zdravilo okoli 171 pacientov, od teh jih je 13 umrlo. Pokopani so bili na pokopališču bolnice. Po koncu druge svetovne vojne je bilo v njihov spomin postavljeno spominsko obeležje na Pogorelcu. Bolnica je imela tudi skrito dislocirano enoto, imenovano bolnica Mali Ajdovec. Ta je imela več objektov, namenjena je bila za težje ranjence. Objekti obeh bolnic se niso ohranili, znani pa sta njuni lokaciji, na katerih so še vidni skromni ostanki.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times