Affordable Access

Blockprogrammering i matematikämnet : En litteraturöversikt om visuell programmering i årskurs F-6 / Block-based programming in mathematics : A literature review on visual programming in elementary school

Authors
  • Olsson, Julia
  • Tholin, Amanda
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Elever i Sverige ska från och med höstterminen 2018 lära sig programmering och det är nu ett obligatoriskt område i det centrala innehållet i matematikämnet. Programmering är ett outforskat område för många verksamma matematiklärare som menar att de inte har tillräcklig kompetens och kunskap för att undervisa om det. Denna litteraturstudie syftar därför, till att genom didaktisk forskning, beskriva visuell blockbaserad programmering i matematikundervisningen då elever i årskurs 4-6 ska erbjudas möjligheten att arbeta med visuella programmeringsmiljöer. I resultatdelen presenteras undervisningsmetoder, lärarstilar och utmaningar vid användning av blockbaserade programmeringsmiljöer. Debugging visar sig vara en utmärkande metod och en process som kan utveckla elevers lärande. Blockbaserade program kan medföra att elever fokuserar på annat än matematiska koncept, men med en utförlig lärarhandledning skulle eventuellt den problematiken kunna minskas. Studien visar hur och varför blockbaserade programmeringsmiljöer används för att utveckla programmering.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times