Affordable Access

Bildstöd - så mycket mer än du tror : En studie om bildstödets betydelse för barnets förståelse, delaktighet och kommunikationsutveckling / Image support - so much more than you think : A study of the importance of image support for the child's understanding, participation and communication development

Authors
  • Bornström, Josefine
  • Ericsson, Marie
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med studien var att undersöka hur förskolan använder bildstöd i den dagliga utbildningen och undervisningen för att främja barnets kommunikativa utveckling. För att ta reda på detta har observationer och en digital enkät använts som metoder. Tidigare internationell och svensk studie har visat att alternativ kommunikation, däribland används bildstöd, som stöttande redskap för barn i sin kommunikativa utveckling. Studien utgår från det sociokulturella perspektivet då den bygger på en samspelt förskolemiljö. I resultatet framkommer det bland annat att förskolor arbetar olika när det kommer till bildstöd och att uppfattningarna om dess betydelse skiljer sig. Genom en mindre studie har vi valt att undersöka hur dessa uppfattningar skiljer sig och hur det pedagogiska arbetat genomförs. Vår slutsats efter studiens genomförande är att förståelse och förhållningssätt skiljer sig åt mellan personal. Oftast ses bildstöd endast som grafiska bilder, medan dess egentliga betydelse innehåller så många fler redskap som kan stötta barnen i dess förståelse, delaktighet och kommunikationsutveckling.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times