Affordable Access

Bibliometrijska analiza objavljanja raziskovalnih skupin na področju gozdarstva, lesarstva in papirništva

Authors
  • Peteh, Maja
Publication Date
Dec 01, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Doktorska naloga ugotavlja značilnosti objavljanja na področju gozdarstva, lesarstva in papirništva. Vsa tri področja so v šifrantu ARRS del biotehniških ved. Značilnosti so bile analizirane na podlagi objav vseh trenutno aktivnih raziskovalnih skupin na izbranih področij (n = 15) in v obdobju 2005-2017. Ustanove se organizacijsko močno razlikujejo (samostojne raziskovalne organizacije, del fakultete ali del podjetja), kar se kaže tudi v rezultatih. Podatki o objavah so bili pridobljeni iz sistema SICRIS in treh citatnih indeksov zbirke Web of Science (WoS), ki izračunavajo faktor vpliva. Zajem podatkov omejuje več metodoloških zagat vezanih na spreminjaje sestave raziskovalnih skupin in neenotne navedbe afiliacij avtorjev objav indeksiranih v zbirki WoS. Rezultati dokazujejo razlike med izbranimi raziskovalnimi skupinami, raziskovalnimi organizacijami in med področji gozdarstva, lesarstva in papirništva. Razlike v velikosti skupin pričakovano rezultirajo v količini in vrstah objav. Na to pa bistveno vpliva predvsem vrsta raziskovalne organizacije in delež njene raziskovalne, pedagoške in podjetniške dejavnosti. Objave znanstvenih člankov avtorjev iz področja gozdarstva in indeksiranih v zbirki WoS so po kategorizaciji zbirke WoS, ki se uporablja v kontekstu harmonizacije kategorij za potrebe OECD enakovredno zastopane v revijah kmetijskih in naravoslovnih ved. Objave s področja lesarstva so najpogostejše v revijah s področja tehniških in tehnoloških ved, nezanemarljiv delež objav pa je tudi v revijah s področij naravoslovnih in kmetijskih ved. Objave s področja papirništva so večinoma objavljene v revijah tehniških ved. Za promocijo raziskovalnega dela in raziskovalne organizacije raziskovalci premalo uporabljajo sodobne komunikacije poti in družbena omrežja, slabo vzdržujejo mednarodne identifikatorje za ureditev enotnega osebnega imena (WoS Researcher ID, Scopus Author Identifier, ORCID), podatkov o afiliaciji ne navajajo enotno in pozabljajo na zahteve financerja po njegovi navedbi v objavi. Rezultati so uporabni za razvoj vseh vpletenih v procesu znanstvene komunikacije in evalvacije - to so raziskovalci, založniki, financerji, ocenjevalci raziskovalnega dela in knjižničarji.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times