Affordable Access

Alaró noves i papers, núm. 02

Publisher
Obra Cultural Balear
Source
Legacy

Abstract

haráAl noves i parers revista mensual d' informació local SANT PERE: UNA TRADICIÓ QUE ES MANTÉ L'AGRICULTURA ES REJOVENEIX Renault recomana lubricants elf AVINGUDA DE LA CONSTITUCIÓ, núm. 36 07340 - ALARÓ RENAULT EL PLAER DE VIURE'LS TALLER I VENDES Tel. 51 04 72 • 111•NI1.1119 * Editorial 3 * Informació local: Acord històric l'aigua de la font de les Artigues- sobre 4 - Un petit parc natural - Entra en funcionament la depuradora - Els cossiers - Jornada de vaga a Alarógeneral 5 - Manifest a favor del Parc Natural de la Serra de Tramuntana 6 - Sol 92 - «500 anys d'opressió, 500 anys de resistència» 7 * Entrevista: Joves espècie a d'estingir sepagesos: una punt 8 * Parers: De i escola- pares 11 - Com a penyora santa duré jo sempre el teu record - En africàun petit país 12 - La bicicleta i el tren 15 * Reportatge: Alaró, seu de l'Oficina del Reportatge del Leader de la Serra de Tramuntanaprojecte 13 * Món natural: Agricultura ecològica 16 * Racó d'història: Les festes de Sant Pere 17 * Música 18-19 * Cinèfils: David W. Griffith 20 * Perruqueria: La tendència dels homes 21 * Esports: Futbol 22-23 * Passatemps 25 * Pebre de cirereta 26 TALLER JUAN CAMPINS SERVEI OFICIAL 2 laróA naves i parers NÚM. 2 SUMARI Edita: OBRA CULTURAL BALEAR Delegació d'Alaró. Presidenta: Carme Bennássar i Ferragut Administrador: Joan Pau Rosselló i Colom Directora: Catalina Amengua] i Agulló Revisió lingüística: Eulàlia Colom i Soto Redactors/es: Tomeu Noguera i Vidal Joan Amengua] i Agulló Mace Amengua] i Agulló Margalida Simonet i Riera Francesc Coll i Rotger Tomeu Simonet i Riera Julio Raneda i Calvete Josep Gomila i Benejam Collaboradorsies: Dingú Miguel Llinàs Catalina Simonct Andreu Vidal Grup Excursionista Mestresses de casa Catalina NI Company Trencapinyons Joan Bassa i Vallori Associació de la Tercera Edat Joana Gelabert SAM Joan Vicens Lillo GOB - Alaró Nicolau Fonollar Marcús Fotografia: Andreu Quintana Publicitat: Pau Rosselló i Homar

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F