Affordable Access

Ressenyes, Bibliografia comarcal i activitats

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Article 22 I I I R E S S E N Y E S LLUÍS CLAI'ÉS, SISO DOMINGO, DAVID RIPOLL, Recull de tonades tradicionals del nord dels Països Catalans adaptades pera gralla seca, Girona, Coordinadora de colles geganteres de les conmrques gironines, 2000. Ja fa alguns mesos que ha aparegut un magnífic recull de les melodies de balls i danses de les comarques del nord i nord- est de Catalunya. Els autors són tres músics de la Cellera, Cassà de la Selva i Girona que s'han encarregat de buscar, analitzar i adaptar per a la gralla més de cent tonades tradicionals procedents de les comarques catalanoparlants del Pirineu i de l'extrem nord-oriental català. El resultat: un treball doblement interessant, tant pel seu contin- gut musical com també pel reflex, en ca- dascuna de les melodies, de la cultura popular i tradicional d'aquest territori. Pel que fa a l'aspecte musical, els autors justifiquen el recull de les melodies de balls i danses tradicionals per la limitació extre- ma del repertori de la majoria de les colles de grallers i, sobretot, per la manca de peces musicals que siguin originàries de les matei- xes comarques septentrionals de Catalu- nya. De fet, la gralla, tal com ells mateixos afirmen, tampoc «no és precisament gens representativa d'aquests territoris del nord». Però, en canvi, la gralla ha aconseguit fer-se realment popular i completament insepara- ble de les festes i celebracions més tradici- onals. I, a partir de la gralla, molts músics han començat a recuperar altres instru- ments -tarotes, sacs de gemecs, flabiols- i a recordar danses que feia temps que eren oblidades. Per això, a més d'ordenar les melodies segons el tipus de dansa, els au- tors han inclòs uns breus i encertats comen- taris sobre les principals característiques de danses com les cercaviles i corrandes, les bolangeres, les sardanes -curtes-, els contrapassos i les danses derivades del contrapàs, els balls plans i d'altres. Entre totes aquestes danses, n'hi ha prop d'una do

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F