Affordable Access

SWIM - biblioteksundervisning på en ny måde

Authors
Publisher
Faggruppen for Bibliotek og Uddannelse
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - SWIM 150801_sendt til DEF.doc 1 Biblioteksstyrelsen DEF-sekretariatet Nyhavn 31 E 1051 København K Til Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Ansøgning om tilskud til udviklingsprojekt 1. Ansøger: Aalborg Universitetsbibliotek. Følgegruppe Handelshøjskolens Bibliotek i Århus, Roskilde UniversitetsBibliotek og Det kongelige Bibliotek 2. Titel : SWIM (Streaming Webbased Information Modules) 3. Projektets vision Projektets vision er at udvikle et webbaseret multimedieprogram, som understøtter udvikling af studerendes informationskompetencer. Programmet består af et kontekstrelevant, interaktivt læringsprogram inddelt i overskuelige moduler og integreret i forskellige webmiljøer, der er relevante for biblioteksbrugere og undervisningsmiljøer. 4. Projektets formål Projektets formål er at understøtte studerendes tilegnelse af informationskompetencer generelt og specifikt i forbindelse med brug af (DEF-støttede) webbaserede informationsressourcer. Projektet vil udvikle et letanvendeligt læringsprogram, hvis moduler kan placeres i umiddelbar tilknytning til relevante informationsressourcer, således at brugerne kan få en just-in-time vejledning vedrørende anvendelse af en specifik informationsressource. Endvidere er det et formål at forankre og nyttiggøre de informationsressourcer og faciliteter, som forskningsbibliotekerne stiller rådighed, i uddannelsesinstitutioners læringsmiljøer. Baggrund Brugen af universitetsbibliotekerne er både blevet lettere og sværere for studerende. Bibliotekets tilbud gives primært via internettet, men forudsætningen for den mest udbyttegivende anvendelse forudsætter et vist kendskab til informationsstruktur og søgemåde. Dette forsøges videregivet til de nye studerende via biblioteksintroduktioner eksempelvis bestående af rundvisninger og introduktion til bibliotekets egen katalog. Biblioteksintroduktionerne, som de fungerer i dag, er dog ikke uproblematiske. Væsentligst er, at introduktione

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F