Affordable Access

Educatie & de zee: ‘Planeet Zee’, jongeren enthousiasmeren voor de zee

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

25VLIZ • DE GROTE REDE • 2010 • 28 Educatie & de Zee ‘planeet zee’, jongeren enthousiasmeren voor zeewetenschappen Wie denkt dat onze zee slechts als een kanttekening in de lessen aan bod hoeft te komen, zit er goed naast. De wereldzeeën bepalen in belangrijke mate het weer en klimaat, de watercy- clus, het leven van miljarden mensen in kustregio’s, etc. Maar ook dichter bij huis zijn onze zilte “elfde provincie” en haar aanpalende kuststreek van grote economische, maatschappelijke, landschappelijke en recreatieve waarde. De oceaan wint steeds meer terrein in het onderwijs. Actuele thema’s als de zeespiegelstijging, tsunami’s, plastiekvervuiling en offshore windenergie vinden geleidelijk hun weg naar de lespraktijk. En dat blijkt geen seconde te laat. Immers, de studenten van vandaag staan voor een aantal grote uitdagingen. Oceaan- en zeeonderzoek spelen een cruciale rol bij het oplossen van grote mondiale vraagstukken zoals het duurzaam ontginnen van grondstoffen uit zee voor een steeds groeiende wereldbevolking, de risico’s van een opwarmend klimaat voor kustgebieden of het zoeken naar nieuwe energiebronnen en medicijnen. Kwalitatief en maatschappelijk relevant onderwijs is cruciaal om voor een volgende generatie getalenteerde zeewetenschappers te zorgen. En hierin kunnen degelijke digitale leerplatformen, zoals ‘Planeet Zee’, een belangrijke rol spelen! De voorloper: ‘Expeditie Zeeleeuw’ De jeugd motiveren om een wetenschappelijke opleiding te kiezen, krijgt al geruime tijd flink wat aandacht in Vlaanderen. In het kader van het ‘Actieplan Wetenschapscommunicatie’ geeft het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) jaarlijks financiële ondersteuning aan projecten die zowel het grote publiek als de schoolgaande jeugd voor wetenschappen en technologie sensibiliseren. De grote uitdaging hierbij is de kennis die wetenschappers produceren, bij te schaven tot iets wat verteerbaar en boeiend wordt voor de schoolgaande j

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F