Affordable Access

Inventarizace zásahů do vodního režimu rašelinišť na území NP Šumava a vyhodnocení úspěšnosti prováděných revitalizačních opatření

Authors
Publication Date
Keywords
 • Peatland
 • Water Regime
 • Inventory
 • Anthropogenic Impact
 • Revitalisation
 • Surface Water
 • Precipitation
 • Groundwater
 • Water Chemistry
 • Hydrochemistry
 • Monitoring
 • Intervention In Nature And Landscape
 • Np Šumava Mts
 • Rašeliniště
 • Režim Vodní
 • Inventarizace
 • Vliv Antropogenní
 • Revitalizace
 • Voda Povrchová
 • Srážky
 • Voda Podzemní
 • Chemismus Vody
 • Hydrochemie
 • Monitorování
 • Zásah Lidský
 • Zásah Do Přírody A Krajiny
 • Np Šumava
 • Hydrochemie
 • Monitoring
 • Kontrolní účetnictví
 • Revitalizace

Abstract

Ve druhém roce řešení pokračovala inventarizace rašelinišť v oblastech Křemelná, Srní, Kvildské pláně a Knížecí pláně. Byla upravena detailní verze metodiky mapování rašelinišť. Inventarizace zásahů do vodního režimu byla prováděna v oblastech Křemelná, v části Modravských slatí a Kvildské pláně. byly zpracovány revitalizační projekty a provedena revitalizace na lokalitách JV Cikánské slatě, Luzenské údolí a Hučina. byly provedeny vegetační záznamy na dalších lokalitách (Schachtenfilz, nad Rybárnou, Blatenské slatě a Biskupská slať).

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.