Affordable Access

Beyonce, Sex och Feminism : En diskursanalys av pågående förhandlingar om feminism och sexualitet i det samtida medielandskapet

Authors
  • Mimmi, Evrell
Publication Date
Jan 01, 2014
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att belysa pågående förhandlingar om feminism och sexualitet i det samtida medielandskapet, med avstamp i Beyoncés senaste produktioner samt den omgärdande debatt som dessa genererat. För att genomföra detta har jag, genom en diskursanalys, läst sex stycken utvalda låttexter samt videor från Beyoncés självbetitlade skiva (2013) utifrån ett antal feministiska teorier. Fokus ligger på de olika feministiska diskursernas tolkning utav kropp, sexualitet, struktur, agens och etnicitet i dessa verk. Resultatet av uppsatsen visar att de olika feministiska diskurserna har, både historiskt och samtida, olika uppfattning om hur en kvinna får vara sexuell i dagens medielandskap. Samtidigt som Beyoncé reproducerar många av de strukturer som en stor del av feminismen motsätter sig, kan hennes verk, utifrån min analys, samtidigt tolkas som sexuellt frigörande i en tid där kvinnlig sexualitet ofta beskylls och ifrågasätts. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times