Affordable Access

Besluta med varumärken : en studie om oberoende verkstäders inköp av startbatterier

Authors
  • Cajmatz, Karl
  • Linnea, Ekblom
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Från att uteslutande ha betraktats som en fråga om marknadsföring mot konsumenter har varumärken under de senaste 20 åren också kommit att få uppmärksamhet i den industriella marknadsföringsforskningen. Studierna inom området är dock fortfarande fragmentariska. Denna studie bidrar till skapandet av en helhetsbild genom att kvalitativt utröna hur varumärken används som beslutsunderlag när ensamma mekaniker införskaffar startbatterier, vilket är ett ämne de inte är experter på. Studien bygger på fyra djupintervjuer som analyserats mot bakgrund av tidigare varumärkesforskning, med fokus på riskminimering, kundrelationernas roll samt inköparnas och köpsituationens karaktärsdrag. Slutsatsen är att varumärken fungerar som paketering av tidigare produkterfarenheter. De används sedan i en tvåstegsprocess. I steg ett minimerar varumärkena organisatorisk risk genom att gångbara alternativ kontinuerligt grupperas samman, medan övriga elimineras. I steg två underlättar varumärkena beslutsfattande i den av tidspress präglade köpsituationen genom att förenkla urvalet.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times