Affordable Access

Beschermde gebiedenregister : technische documentatie, Status A

Authors
  • Schuiling, C.
  • Schmidt, A.M.
  • la Rivière, I.J.
  • Smidt, R.A.
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Dit document bevat een beschrijving van de technische omgeving, hulpmiddelen en modellen die van belangzijn om het beschermde gebiedenregister te beheren. Het is bedoeld om de processen en procedures vast teleggen. Het verkrijgen van kwaliteitsstatus A is hierbij geen doel op zich maar is wel de stip op de horizonwaar dit document aan bijdraagt. Het beschermde gebiedenregister dient ervoor om de begrenzingen vannatuurgebieden vast te leggen en om het proces te ondersteunen om te komen tot juridisch aangewezengebieden die beschermd worden door één van de volgende verdragen/wetten: De Vogel- en Habitatrichtlijn(Natura 2000), de Ramsar-conventie en de Natuurbeschermingswet. De procedures voor het vastleggen vandeze grenzen en voor het beheer van historische grenzen zijn beschreven in dit document---This report offers a description of the technical environment, tools and models that are used in managing theDutch register of protected sites (Beschermde gebiedenregister). Its purpose is to document the processesand procedures. Obtaining the ‘A’ quality status is not the immediate aim, but is the long-term goal to whichthis report contributes. The aim of the register of protected sites is to define the boundaries of natural areasand to support the process of defining legally protected sites under one of the following treaties or laws: theBirds and Habitats Directives (Natura 2000), the Ramsar Convention and the Dutch Nature Protection Act(Natuurbeschermingswet). This report describes the procedures for defining the boundaries and formanaging the historical boundaries

Report this publication

Statistics

Seen <100 times