Affordable Access

Beschermde en bedreigde dieren en planten in de stad : een geografische analyse van geselecteerde Vogelrichtlijn-, Habitatrichtlijn-, en Rode Lijstsoorten

Authors
  • Lahr, Joost
  • Meeuwsen, Henk
  • Lammertsma, Dennis
  • Gooedhart, Paul
  • van der Zee, Friso
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

In 2014 en 2014 is een GIS-studie uitgevoerd naar de voorkeur van soorten voor het stedelijk gebied. Vanuit de wettelijke verplichtingen van de overheid ligt de nadruk daarbij op Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijnsoorten en daarnaast op Rode Lijstsoorten (RL). Voor de geografische analyses zijn waarnemingsgegevens gebruikt uit de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) voor de periode 2007-2013. Op deze wijze zijn lijsten met stedelijke soorten opgesteld voor geselecteerde vaatplanten, dagvlinders, libellen, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren. De uiteindelijke lijst omvat 60 soorten. De lijst geeft een indicatie van de soorten die het sterkst zullen profiteren van beschermings- en instandhoudingsmaatregelen in het stedelijk gebied, dus buiten de Natura 2000-gebieden en Natuurnetwerk Nederland. Dit is met name van belang voor de ca. 30 zeldzame en sterk bedreigde soorten uit de opgestelde lijst.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times