Affordable Access

Berekeningen emissies en economie voor verschillende scenario’s voor verwaarding van rundveemest : NL Next Level Mestverwaarden

Authors
  • Gollenbeek, Luuk
  • van Gastel, Jos
  • Casu, Flavia
  • Huisman, Iris
  • Verdoes, Nico
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

In het kader van het project NL Next Level mestverwaarden is onderzoek uitgevoerd naar emissies, massabalansen en kosten voor verschillende mestbewerkingsopties op rundveebedrijven. Hiervoor zijn een emissiemodel en een massabalans en kostenraming voor mestverwerking opgesteld. Er zijn scenario’s doorgerekend, waarbij vooral gekeken is naar verschillende stalsystemen (sneller mest afvoeren, emissie reducerende maatregelen en scheiding urine en feces) in combinatie met al dan niet mestbewerken en wat daarvan de effecten zijn op ammoniak en broeikasgasemissies vanaf het uitscheiden van mest tot en met de aanwending van mestproducten.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times