Affordable Access

Tro på mig : "Det finns inga hopplösa fall, bara hopplösa situationer. Tio f.d. alkoholmissbrukare berättar. / Believe in me. Ten former alcoholics tell.

Authors
  • Ehinger, Agneta
  • Ericsson, Christina
  • Hjort, Ing-Marie
  • Levirinne, Anne
  • Edvardsson, Bo
Publication Date
Jan 01, 1986
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet är att ta reda på vilka faktorer som är viktiga när en missbrukare upphör med sitt missbruk. Tio intervjuer med f.d. missbrukare genomfördes och faktorer framkom.  De f.d. missbrukarna uppgav att deras egen vilja hade varit avgörande vid  missbrukets upphörande. De betonade att stöd, uppmuntran och tro på personens vilja till förändring är mycket betydelsefulla faktorer för att hålla fast vid beslutet. Att finna nya livsmönster är ett måste för att klara en drogfri tillvaro i längden. De intervjuade gav ideér om hur detta kan ske. Olika teorier diskuteras.  / The purpose is to investigate what factors are important when an addict stops to be addicted. Ten interviews with former addicts were made. Several factors were judged to be important: own volition, own decision, social support and new life patterns. Several theories are discussed. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times