Affordable Access

Beleidsdenken over stedelijk groen en gezondheid : en de mate waarin dit zich laat onderbouwen vanuit het onderzoek

Authors
  • de Vries, Sjerp
  • Kamphorst, Dana
  • Langers, Fransje
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

In dit project is onderzocht hoe binnen het rijks- en het gemeentelijke beleid wordt gedacht over het belang van groen in de stedelijke omgeving m.b.t. klimaatverandering, biodiversiteit, gezondheid en welzijn van burgers. Daarbij is met name ingezoomd op het belang van de gezondheids- en welzijnsbevorderende werking van groen. Dit is gedaan door middel van interviews. Conclusie is dat de beleidsmatige aandacht voor groen de laatste decennia is toegenomen. De coronapandemie heeft hier een extra impuls aan gegeven. Het inzetten van groen met het oog op de klimaatverandering lijkt het meest concreet uitgewerkt. Er is behoefte aan meer kennis omtrent hoe het groen het beste vormgegeven kan worden met het oog op de welzijnsfunctie, alsook aan kennis omtrent de omvang van de gezondheids- en welzijnsbaten van groene interventies. Op grond van literatuuronderzoek lijkt daarbij niet zozeer sprake van wetenschappelijke kennis die zijn weg naar de beleidspraktijk nog niet heeft gevonden, maar veeleer van het nog niet voorhanden zijn van dergelijke kennis. Vooralsnog lijkt een ruim, gevarieerd en goed onderhouden groenaanbod in de woonomgeving aanbevelenswaardig; daarbij gaat het niet alleen om groengebieden, maar ook om kleinere groenelementen in het straatbeeld.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times