Affordable Access

'Interaktivitet' og publikumsdeltakelse i NRK fjernsynet

Authors
Publisher
University Of Oslo
Publication Date
Keywords
  • Vdp:310

Abstract

Dette prosjektet er utført som en casestudie av prosjektfasen til debattprogrammet Standpunkt. Hensikten med prosjektet er å undersøke hvordan begrepet ’interaktivitet’ har fått en dominerende posisjon i programproduserende og programsettende miljøer i NRK. Jeg argumenterer for at ’interaktivitet’ har et sett av samlende og positive konnotasjoner og at disse kan bidra til å legitimere tjenester for publikumsdeltakelse. Jeg viser med støtte i relevant teori at ’interaktivitet’ er et begrep det er vanskelig å definere og argumenterer for at det er fruktbart å undersøke det som et emisk begrep i NRK. I analysen av programprosjekteringen undersøker jeg hvordan prosjektgruppen utformet de konkrete tjenestene for publikumsdeltakelse under merkelappen ’interaktivitet’. Jeg fokuserer både på de konkrete tjenestene og de manifeste motivene prosjektgruppen jobbet etter.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments