Affordable Access

Bedrijfs- en burgerinitiatieven in stedelijke natuur : Hun succesfactoren en knelpunten en hoe de lokale overheid ze kan helpen slagen

Authors
  • Aalbers, C.B.E.M.
  • Kamphorst, D.A.
  • Langers, F.
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Dit rapport verslaat twee jaar onderzoek naar de factoren die bepalend zijn voor het succes of falen van groene initiatieven van bedrijven en burgers en voor hun bijdrage aan biodiversiteit. De drie onderzoekers onderzochten daartoe veertien initiatieven door middel van interviews en documentenonderzoek en kozen daaruit vervolgens vijf initiatieven voor diepgaander casusonderzoek. Eerst werden de initiatiefnemers geïnterviewd. Voor het casusonderzoek werd dit verdiept met een tiental interviews van de betrokken gemeentelijke actoren, zowel raadsleden, leden van B&W en ambtenaren. Ook werden websites en beleidsdocumenten bestudeerd en nagenoeg alle initiatieven werden bezocht. Het onderzoek maakte gebruik van de Beleidsarrangementbenadering door Arts en Van Tatenhove en reflecteert ook op de veranderingstheorie volgens deze benadering. De onderzoeksvragen die werden beantwoord betreffen onder meer de totstandkoming van de initiatieven, de ambities van de initiatiefnemers, succesfactoren en knelpunten, de betrokkenheid van de gemeenten en opties voor verbetering van het gemeentelijk handelen voor deze initiatieven en groeninitiatieven in het algemeen vanuit het perspectief van de gemeentelijke respondenten. Het onderzoek toont onder meer dat de initiatieven leiden tot een ruimere variatie aan groen. Een aantal ervan draagt ook bij biodiversiteit in termen van (zeldzame) soorten en habitats. Het rapport bevat naast antwoorden op de onderzoeksvragen, aanbevelingen voor de Green Deal en voor lokale overheden, evenals aandachtspunten voor verder onderzoek.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times