Affordable Access

Bilježnici Vodnjana (1616./1825.1857./1945.) - sumarni inventar fonda

Authors
Publisher
State archive in Pazin; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

15 BILJEŽNICI VODNJANA (1616/1826.1857/1945) – SUMARNI INVENTAR Maja CERIĆ UDK 347.961(497.5-3 Istra)(091) Državni arhiv u Pazinu 347.961(497.5 Vodnjan):930.255 Pazin, Vladimira Nazora 3 Stručni rad Autorica u radu donosi preoblikovani i za objavu prerađeni prikaz sumarnog inventara (opisa i popisa) arhivskog gradiva fonda Bilježnici Vodnjana (1616/1826.1857/1945), a koje se čuva u Državnom arhivu u Pazinu pod identifikacijskom oznakom HR-DAPA-9. Pored glavnog dijela inventara koji se odnosi na popis arhivskog gradiva vodnjanskih bilježnika, pružen je i prikaz povijesti bilježništva na istarskom području. Na kraju rada autorica prilaže abecedni popis vodnjanskih bilježnika. Ključne riječi: bilježništvo, bilježnici Vodnjana, fond, sumarni inventar. Keywords: notaryship, notaries of Vodnjan, fond, summary inventory. Parole chiave: notariato, notai di Dignano, fondo, inventario sommario. POVIJEST BILJEŽNIŠTVA NA VODNJANSKOM PODRUČJU1 Razvitak se bilježništva u našim krajevima počeo javljati u Istri, ponajprije pod utjecajem susjedne Italije. tijekom povijesti bilježnička je služba na vodnjanskom području bila određivana različitim zakonima i pravilnicima. Razlog tome jest činjenica da je Istra od mletačkog razdoblja do 1943. godine bila pod vlašću čak pet različitih uprava, koje su sa sobom donosile nova zakonodavstva i propise. Vodnjanski su bilježnici, kao dio te cjeline, djelovali po zakonima i pravilnicima koji su bili izglasavani za cjelokupno područje Istre. Najstarije bilježničke isprave vodnjanskih bilježnika sačuvane su iz vremena Mletačke uprave u Istri te se stoga može od Mletačke uprave nadalje pratiti razvoj i djelovanje bilježništva u Vodnja- nu. 1 Radi bolje preglednosti i razumljivosti teksta oblikovanog za objavljivanje, poglavlja fonda su, u odnosu na izvorno obavijesno pomagalo, izmijenjena i strukturirana na nešto drugačiji način. 16 M. CERIĆ, Bilježnici Vodnjana (1616/1826.1857/1945) – sumarni inventar / VIA svezak 17 Od Mletačke

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F