Affordable Access

Značenje u kognitivnoj lingvistici

Authors
Publisher
Crotian Philological Society
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Jezično Značenje
  • Leksička Semantika
  • Kognitivna Lingvistika
  • Linguistic Meaning
  • Lexical Semantics
  • Cognitive Linguistics

Abstract

U ovome se radu daje pregled kognitivnolingvističkoga bavljenja značenjem, s obzirom na činjenicu da značenje ima središnju važnost u jeziku. Kognitivna lingvistika se od samih početaka usredotočuje na pitanje kako se značenje izgrađuje u jeziku, prije svega konceptualizacijom svijeta koji nas okružuje u procesu čiji su konačni proizvod jezični izrazi koji ’imaju’ značenje. U tom smislu daje se pregled predodžbenih shema, procesa izgradnje značenja, simbolizacije, uporabnih jezičnih modela. Glavni je cilj prikazati pojmove koji izgrađuju sam teorijski okvir kognitivne lingvistike i koji predstavljaju temelj za značenjske analize u okviru kognitivnolingvističkoga pristupa, sve brojnije i u hrvatskih autora. Posebno se analizira problematika kognitivnolingvističkoga pristupa leksičkome značenju i novim kvantitativnim pristupima u kognitivnoj leksičkoj semantici.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F