Affordable Access

MİNİMUM TOPRAK İŞLEME METODU ve BUNUN TOPRAK ve SU MUHAFAZASI BAKIMINDAN ÖNEMİ

Authors
Publisher
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ / JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

işlenen topraklar işlenmeyen topraklardan umumiyetle daha azverimli ve daha az mahsuldardır. Bakir topraklar, ekseriya, ideal veyaona yakın bir durum olarak kabul edilir. Bu kabullenme yapıldığına göretopraklarımızı neden mümkün olduğu kadar az işlemeyebm. Birçokşartlar altında, sürümü takiben ekimin yapılması istenen sonuçların.elde edilmesi için lüzumlu olan bütün hususları temin etmektedir. ilaveherhangi bir toprak işleme ameliyesi mahsule olduğu kadar toprağada zararlı olabilir. Aynı zamanda, toprağın. işlenmesi için gereken zamanve masraf ta artmaktadır.Bu düşüncelerin ~ığı altında geliştirilen minimum toprak işlememetodu hem toprak ve su muhafazası. bakımından ve hem de diğer hususlaryönünden daha etkili gözükmektedir.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F