Affordable Access

Samfundsøkonomiske omkostninger ved reduktion af drivhusgasudslip. Bilagsrapport. Havmøller. Udskillelse og lagring af CO<sub>2</sub>. Biogasfællesanlæg. Biobrændsler. Lossepladsgas

Authors
Publisher
Miljøstyrelsen
Publication Date
Keywords
  • Systemanalyse

Abstract

Samfundsøkonomiske omkostninger ved reduktion af drivhusgasudslip. Bilagsrapport. Havmøller. Udskillelse og lagring af CO2. Biogasfællesanlæg. Biobrændsler. Lossepladsgas - DTU Orbit (18/04/14) Fenhann, Jørgen Villy; Morthorst, Poul Erik; Schleisner, L. / Samfundsøkonomiske omkostninger ved reduktion af drivhusgasudslip. Bilagsrapport. Havmøller. Udskillelse og lagring af CO2. Biogasfællesanlæg. Biobrændsler. Lossepladsgas. København : Miljøstyrelsen, 1998. 66 p. (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, nr. 93, 1997). Publication: Research - peer-review › Book – Annual report year: 1998

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.