Affordable Access

Urbar samostana Svetog Petra u Šumi iz 1714. godine

Authors
Publisher
State archive in Pazin; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

D. JURIČIĆ-ČARGO, Urbar samostana Svetoga Petra u Šumi ... VIA, God. 4-5 (1994-1995), sv. 4-5, str. 177-190 URBAR SAMOSTANA SVETOGA PETRA U ŠUMI IZ 1714. Daniela JURIĆIĆ-ĆARGO Ljubljana Arhiv Republike Slovenije Zvezdarska 1 GODINE UDK 332.2 (497.5-2 Sv Petar u Šumi) »1714« (093) Stručni rad Primljeno 4. studenoga 1996. U uvodnom tekstu autorica daje osnovne podatke o urbaru i analizu njegova sa- držaja. Tekst je prijepis iz 19. st. urbara potvrđenog 1714. g., a pisan je talijanskim jezikom On predstavlja zapravo nagodbu između samostana (zemljišnog posjednika) i njegovih pod- ložnika, pa ga autorica naziva nagodba-urbar. Osim podavanja i obveza podložnika on sadržava i uređenje uprave i nižeg sudstva unutar zemljišnog posjeda samostana. U drugom dijelu donosi se tekst urbara i tekst ugovora o njegovoj ratifikaciji 180Z g. nakon što su grofovi Montecuccoli kupili samostanski posjed. Urbar samostana Sv. Petra u Šumi je svezak od 12 ispisanih numeriranih stranica teksta pisanog na talijanskom jeziku, humanistikom s početka 19. stoljeća. Ovaj je tekst prijepis urbara potvrđenog u Ljubljani 6. rujna 1714. godine, a po sadržaju nije tipičan urb ar kakvi su u austrijskim zemljama postojali od 12. stoljeća dalje. Iako po- pisuje urbarijalne obveze podložnika prema njihovu zemljišnom posjedniku, ovaj je urbar zapravo nagodba između zernljišnog posjednika - samostana i njegovih podlož- nika. Budući da je isti sadržaj izražen i u samom naslovu (Contratto et respettiue urbano)\ nazvat ćemo ga nagodba-urbar. Tekst nagodbe-urbara sastavljen je u obliku 26 paragrafa u kojima se određuju podavanja i obveze podložnika, utvrđuje pravni red, organizacija nižeg sudstva te uprave unutar zernljišnog posjeda samostana Sv. Pe- tra u Šumi. Obveze i podavanja podložnika opisana su u paragrafima 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16 i 24. Posebna prava podložnika (lov, korištenje šuma, prodaja nekretnina, prodaja vina) opisana su u paragrafima 10, 17, 18, 19 i 26. Paragrafi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F